Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een overeenkomst met een verzekeraar, waarin onder allerlei voorwaarden de verzekeringnemer wordt bijgestaan in het rechtsverkeer. Zo’n verzekering kan zowel door een bedrijf als een particulier worden afgesloten.

Een rechtsbijstandverzekering is vaak opgesteld uit verschillende modules. Zo kan het zijn dat u voor bepaalde conflicten al recht heeft op juridische bijstand, bijvoorbeeld via een vakbond. Het scheelt vaak geld om deze modules dan niet mee te verzekeren bij uw eigen rechtsbijstandverzekering.

Zo’n verzekering kan op meerdere manieren juridische hulp bieden. Ten eerste kan dit gebeuren in natura, de rechtsbijstandverzekeraar biedt dan een jurist of advocaat aan die de zaak behandelt. Bijvoorbeeld met een rechtszaak. Ten tweede kan deze hulp in de vorm van geld komen waarmee de verzekerde een advocaat naar keuze zijn zaken laten behartigen. Dit is vaak een van te voren afgesproken bedrag.

In Nederland bestaat een rechtsbijstandverzekering bijna altijd uit een naturaverzekering, een conflict wordt dus door de juristen en advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij behandeld. Als de verzekeraar geen gespecialiseerde advocaat in dienst heeft voor het probleem kan alsnog worden gekozen voor een extern advocaat. Er geldt in Nederland ook een wachttermijn van drie maanden, binnen deze drie maanden wordt geen rechtsbijstanddekking verleend. De reden hiervoor is dat zo wordt voorkomen dat men pas bij een dreigend conflict een verzekering afsluit. Zo worden ook geschillen die voor de ingangsdatum van de verzekering al bestonden niet gedekt.

De dekking van een rechtsbijstandverzekeraar bestaat over het algemeen uit een vergoeding voor nagenoeg alle geschillen die de verzekerde kan overkomen. Het is echter mogelijk dat er bepaalde geschillen wel, en andere niet worden verzekerd. Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering is het dus belangrijk om te kijken naar wat wel en wat niet wordt gedekt.

In de polisvoorwaarden wordt vaak gezet dat de verzekeraar geen actie hoeft te ondernemen op het moment dat de maatschappij geen redelijke kans op succes ziet. U kunt als verzekerde dan nog 2 dingen doen, ten eerste kunt u een second opinion aanvragen bij een andere advocaat, deze kan de zaak alsnog een kans geven. U krijgt dan alsnog volledige vergoeding. Als deze advocaat er ook geen succes in ziet kunt u uiteraard nog op eigen kosten procederen, mocht u dan alsnog succes hebben dan worden de kosten vergoedt. Het gebeurt echter niet vaak dat meerdere advocaten een zaak geen kans geven en dat uiteindelijk alsnog het beoogde resultaat wordt behaald.

Er zijn meerdere soorten rechtsbijstandverzekeringen:

  • Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering
  • Verkeersrechtsbijstandverzekering
  • Gezinsrechtsbijstandverzekering
  • Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Wilt u weten welke rechtsbijstandverzekering voor u geschikt is? Klik dan hier om de verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen te vergelijken en zo de laagste premie te vinden die bij u past.