Autoverzekering

Er rijden gigantisch veel auto’s in Nederland, er is dan ook elk jaar aanzienlijk veel schade veroorzaakt door deze auto’s. Om deze schade te dekken is het wettelijk verplicht in Nederland elke auto te verzekeren met een autoverzekering. De eigenaar van een auto die niet verzekerd is, kan een flinke boete verwachten. Door deze verplichting hebben alle bestuurders de garantie dat ze een vergoeding ontvangen bij een ongeluk waar schade is veroorzaakt door een andere bestuurder. Deze verzekering kan ook worden uitgebreid voor een grotere dekking, zodat bijvoorbeeld ook de schade aan de eigen auto wordt vergoed bij een ongeluk.

Er zijn in totaal 3 verschillende soorten autoverzekeringen, deze zijn onder te verdelen naar de geboden dekking. Aan de hand van de dekking kunt u kijken wat een geschikte autoverzekering is. Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe auto waarvan de huidige waarde hoger is dan u zich kunt veroorloven bij een ongeluk, dan is het slim om uw dekking verder uit te breiden dan slechts een WA-verzekering.

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
Dit is de minimale dekking die een autoverzekering kan bieden. Deze verzekering dekt dan ook alleen de schade die met de auto veroorzaakt is, waarvoor de de eigenaar van de auto aansprakelijk kan worden gesteld. Het is dus verplicht om je auto met minimaal deze dekking te verzekeren. Niet alleen schade aan andere auto’s wordt vergoed, maar ook schade aan personen en andere voertuigen.

WA + Beperkt Casco
De dekking bij deze verzekering is groter, het biedt namelijk naast de verplichte WA-dekking ook dekking tegen schade aan de eigen auto. Zo is de eigenaar bij een ongeluk niet alleen verzekerd tegen schade aan andere voertuigen, maar krijgt hij ook een schadevergoeding voor schade aan zijn eigen auto. Deze schadevergoeding gaat echter alleen op als de schade is ontstaan uit een aantal gebeurtenissen, van te voren aangegeven door de verzekeraar. Meestal zijn dit dingen als schade door diefstal, hagel, kapotte ruiten, etc. De verzekeraar vraagt meestal een eigen risico.

WA + Volledig Casco (All risk autoverzekering)
De volledig casco autoverzekering noemt met ook wel de All Risk autoverzekering. Zoals de naam al verklapt dekt deze verzekering niet alleen de schade aan een ander voertuig, maar ook bijna alle schade aan de eigen auto. Alleen als de schade het gevolg is van een aantal speciaal door de verzekeraar beschreven gebeurtenissen kan de eigenaar geen vergoeding verwachten. Meestal zijn dit dingen als afschrijving door normale slijtage, opzettelijke schade of schade die wordt veroorzaakt door een bestuurder onder invloed van bijvoorbeeld drugs of alcohol.

Het aanbod van autoverzekeringen is zeer groot. Het is dan ook belangrijk om de verschillende autoverzekeringen eerst goed te vergelijken voor men een keuze maakt. Vaak wordt eerst gekeken naar de premie, logisch natuurlijk want je wilt niet te veel betalen. Het is echter ook belangrijk om naar de voorwaarden te kijken die een autoverzekering biedt. Wat wordt wel gedekt, en wat niet? Zo komt u niet voor onverwachte situaties te staan als u ooit een ongeluk krijgt. Waarvan we natuurlijk hopen dat niemand dit overkomt!